Forsiden   For bedrifter   Om oss   Partnere   Kontakt oss   Samarbeidspartnere   Support   Kart
Vis websidene på norsk Show the webpages in English
 Forsiden
     Norskkurs på nett
     Alfa
     Start - nybegynner
     Norske Lyder
     Allmenn
     Arbeidsliv
     Tester
     Innhold
     Bestill tester
     Spor 1-test skrivehefter
     Brukerveiledninger
     Kurs for lærere
     SmartBoard filer
     Nyheter
     Brosjyrer
     Stilling ledig
fjajf


 


  
    Bo i Norge

 

 

 


Innhold og oppbygging

Testene var ferdige og ble tatt i bruk ved Oslo VO Servicesenter i januar 2007.
I første halvår etter oppstart er det gjennomført ca 3 500 digitale tester.

Norsk
I norsk er det utarbeidet tre tester:

  • For spor 1-søkere som har lært seg noe norsk.
    Denne ligger på et A1/A2-nivå.
  • For spor 2 og 3 på A1/A2-nivå
  • For spor 2 og 3 på B1/B2-nivå 

Hver test inneholder fire ferdighetsområder på flere nivåer:

  • Leseforståelse      
  • Lytteforståelse
  • Grammatikkunnskap
  • Skriftlig produksjon

De første tre ferdighetene testes ved flervalgsoppgaver som
rettes automatisk. Skriftlig produksjon vurderes av en kvalifisert
person.

Testen på høyeste nivå ligger også til grunn ved innplassering til
grunn- og videregående skole.

Engelsk
Testene er bygd opp på samme måte som norsktesten med de
samme ferdighetsområdene. 

Matematikk
Testene tester sju emneområder: De fire regneartene, tallforståelse,
matematikk i dagliglivet, brøk og prosent, geometri, statistikk og
algebra og likninger. Testen er utformet slik at resultatet regnes ut
automatisk.

    Tips en vennTips
Klikk her for å se en video hvor Bo i Norge brukes.
Fra voksenopplæringen i Gran og Lunner. 

                     


__________________________________________________________________________
Copyright © Fagbokforlaget. St. Olavsgate 12, 0165 Oslo. Tlf 23 30 24 23
firmapost@migranorsk.no