Forsiden   For bedrifter   Om oss   Partnere   Kontakt oss   Samarbeidspartnere   Support   Kart
Vis websidene på norsk Show the webpages in English
 Om oss
     Historikk
fjajf


 


  
    Bo i Norge

 

 

 


Bakgrunn og historikk

Migranorsk er blitt til gjennom et samarbeid mellom Vox og Norsk Interaktiv AS.

Vox er et nasjonalt utviklingssenter for voksnes læring underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet. Senteret jobber for å fremme arbeidsplassen som læringsarena i samarbeid med partene i arbeidslivet og utdanningsmiljøer. Vox har også et særlig ansvar for voksne med mangelfull grunnutdanning og for voksne med spesielle læringsbehov.

Norsk Interaktiv AS (NIAS) ble etablert i 1997 av Tor Jan Tønnesen i samarbeid med Gunnar Kulia og Randulf Roaldsnes. Allerede oppstartsåret begynte NIAS arbeidet med Migranorsk i form av et forprosjekt for Nasjonalt Læremiddelsenter (senere Læringssenteret – og fra 15.06.04 Utdanningsdirektoratet ). Forprosjektet viste at det var store muligheter for multimediebasert opplæring innen språk. Erfaringer fra et liknende prosjekt i Nederland bekreftet dette.

Styret i Norsk Fjernundervisning (NFU), nå Vox, vedtok i november 1996 å sette i gang utviklingsarbeid for å fremstille et flermedieprodukt i norsk som andrespråk. Prosjektet tok fra starten av sikte på et digitalt, interaktivt opplæringstilbud. Prosjektet har hatt solid støtte i NFUs administrasjon og styre, samt i Utdannings- og forskningsdepartementet. Ved flere anledninger er prosjektet fremhevet som et satsningsområde og det er bevilget øremerkede midler til utviklingsarbeidet. Albert Einarsson fra Vox, ledet utviklingsprosjektet. Et nasjonalt krafttak

NIAS sto ansvarlig for den pedagogiske og teknologiske utviklingen av konseptet, og har hatt hovedansvaret for å skaffe finansiering til produktutviklingen. Vox og NIAS inngikk en samarbeidsavtale med NHO for å sørge for realisering av prosjektet. LO har også bidratt i dette arbeidet.

Prosjektaktørene inngikk en offentlig utviklingskontrakt med SND. Kontrakten sikret utvikling av selve språkopplæringssystemet, inklusiv metodeutvikling, programmering og implementering av data. Denne delen ble i tillegg finansiert av Norges Forskningsråd/Eureka-programmet.

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har via Vox bidratt med betydelige midler til prosjektutviklingen. I tillegg har Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kompetanseutviklingsprogrammet og NHO bidratt økonomisk til utvikling av Migranorsk Arbeidsliv.

NIAS har etablert et eget aksjeselskap med navn Migranorsk AS som står for markedsføring, distribusjon og videreutvikling av systemet.

Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke  kjøpte Migranorsk AS i slutten av 2008.  Migranorsk er et av Fagbokforlagets digitale læremidler for norskopplæring.

Fagbokforlaget Vigsmostad og Bjørke er Norges 5. største forlagshus med hovedkontor i Bergen.  Forlaget har 120 ansatte og gir ut trykte og digitale læremidler for hele undanningsløpet, inklusive norsk for minoritetsspråklige. 

 

    Tips en vennTips
Klikk her for å se en video hvor Bo i Norge brukes.
Fra voksenopplæringen i Gran og Lunner. 

                     


__________________________________________________________________________
Copyright © Fagbokforlaget. St. Olavsgate 12, 0165 Oslo. Tlf 23 30 24 23
firmapost@migranorsk.no