Forsiden   For bedrifter   Om oss   Partnere   Kontakt oss   Samarbeidspartnere   Support   Kart
Vis websidene på norsk Show the webpages in English
 Forsiden
     Norskkurs på nett
     Alfa
     Start - nybegynner
     Norske Lyder
     Allmenn
     Arbeidsliv
     Tester
     Innhold
     Bestill tester
     Spor 1-test skrivehefter
     Brukerveiledninger
     Kurs for lærere
     SmartBoard filer
     Nyheter
     Brosjyrer
     Stilling ledig
fjajf


 


  
    Bo i Norge

 

 

 


Bestilling og kursing

Skoler som ønske å benytte digitale tester får tildelt en egen innloggingsadresse med brukernavn og passord.  Bestilling gjøres til Migranorsk.

Alle testene ligger på nettet og finnes i flere varianter. Samtlige tester  leveres også i papirformat, men papirtester selges ikke alene.

Pris per test og per bruker er kr 130,- 

For å beskytte  mot uønsket spredning av testene og for å sikre valide og reliable resultater, anbefaler vi at minimum en person pr. skole gjennomfører et dagskurs. Kursene arrangeres av Fagbokforlaget, med kursledere fra Ås voksenopplæring og Follo kvalifiseringssenter. Kurset koster kr 2 500,- pr deltaker.

Kursene tar opp:

  • Tekniske krav - PC, bredbånd osv
  • Metodikk -testprosedyrer  og gjennomføring av testingen
  • Prøving av testene - egentrening
  • Pedagogikk - tolking av resultater
  • Sikkerhet

    Tips en vennTips
Klikk her for å se en video hvor Bo i Norge brukes.
Fra voksenopplæringen i Gran og Lunner. 

                     


__________________________________________________________________________
Copyright © Fagbokforlaget. St. Olavsgate 12, 0165 Oslo. Tlf 23 30 24 23
firmapost@migranorsk.no