Forsiden   For bedrifter   Om oss   Partnere   Kontakt oss   Samarbeidspartnere   Support   Kart
Vis websidene på norsk Show the webpages in English
 Forsiden
     Norskkurs på nett
     Alfa
     Start - nybegynner
     Norske Lyder
     Allmenn
     Arbeidsliv
     Tester
     Kurs for lærere
     Kursoversikt
     Overnattingsinfo
     Påmeldingsskjema
     SmartBoard filer
     Nyheter
     Brosjyrer
     Stilling ledig
fjajf


 


  
    Bo i Norge

 

 

 


Kurstyper

Kursing

Migranorsk er tilpasset et bredt spekter av brukere med store språklige forskjeller og svært varierende IKT-ferdigheter.

Migranorsk veilederkurs
Kurset går over to dager og gir generell IT-kompetanse i tillegg til kunnskap om programmets funksjonalitet og pedagogisk utnyttelse. Deltakerne blir kjent med personene i videoepisodene og de ulike oppgavetypene. Det gis eksempler på hvordan man kan kombinere Migranorsk og klasseromsundervisning samtidig med differensiering og oppfølging av enkeltelever. Hvordan lese rapporter og rette Skriv selv-oppgaver gjennomgås i kurset. Kurset gir rom for mye egen trening ved datamaskin og arbeid i grupper. Oppstart første dag kl 09.30.


Migranorsk administratorkurs
Kurset går over én ettermiddag, i fortsettelsen av kurset for veiledere. Deltakerne lærer å opprette klasser, tildele kurs og lese og ta ut rapporter på klasse- og individnivå. Hvordan man kan differensiere undervisningen ved å tildele riktig kurs, nivå og språk til klasser og enkeltelever, blir gjennomgått.
Vi anbefaler sterkt at deltakere på administratorkurset har deltatt på et veilederkurs.

Migranorsk arbeidsnorskkurs
Kurset holdes i forlengelse av Veileder- og administratorkurset og går over en dag. De ulike Arbeidsnorskkursene gjennomgås i plenum. I tillegg får deltakerne tid til å gå gjennom kursene hver for seg eller parvis. Migranorsk presentere erfaringer mht samarbeid mellom Attføringsbedrifter og voksenopplæringssentra, og arbeid mot NAV. Hvordan man kan kombinere Migranorsk Allmenn og Arbeidsnorsk er også et sentralt tema i kurset. Dagen er lagt opp som en workshop hvor man jobber med erfaringsutveksling og idémyldring.

Migranorsk nettveilederkurs
Flere skoler har latt deltakere som ikke har anledning til å være tilstede i ordinær undervising benyttet Migranorsk. Vi har gjort en del erfaringer med ulike opplegg og deler denne med lærere/skoler som ser nytten av å bruke programmet på denne måten. Kurset går over en halv dag. Vi går gjennom funksjonaliteten i programmet og andre viktige forutsetninger for at deltakere skal lykkes med å studere på egen hånd med hjelp fra nettveileder.  Deltakelse forutsetter gjennomgått veilederkurs


Kurs på egen skole
Fagbokforlaget kan også levere sertifiseringskurs på skoler som selv holder kurslokale med oppdatert teknisk utstyr.  Mer info digitalt@fagbokforlaget.no


Workshop
Én dags oppfølgingskurs for brukere av Migranorsk. Innføring i nye funksjoner, diskusjoner, foredrag og gruppearbeid. Programmet tilpasses til en viss grad deltakernes behov.

Innplasseringstester

Kurset går over en dag. Alle skoler som ønsker å ta innplasseringstestene i bruk må gjennomføre kurset hvor følgende tas opp:

• Tekniske krav
• Metodikk – gjennomføring - testprosedyrer
• Prøving av tester - egentrening
• Pedagogikk - tolking av resultater
• Sikkerhet

Kursene holdes av kursledere som har bidratt i utviklingen av testene.

 

Alfakurs - første møte med norsk språk

Fagbokforlaget arrangerer éndagskurs hvor Migranorsk Alfa og Allmenn gjennomgås for bruk på de svakeste deltakerne. Kursleder som har lang erfaring som alfabetiseringslærer, viser hvordan man  kan benytte innholdet i programmene  i klasserommet. Egentrening, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Hver deltaker har tilgang til PC. 

    Tips en vennTips
Klikk her for å se en video hvor Bo i Norge brukes.
Fra voksenopplæringen i Gran og Lunner. 

                     


__________________________________________________________________________
Copyright © Fagbokforlaget. St. Olavsgate 12, 0165 Oslo. Tlf 23 30 24 23
firmapost@migranorsk.no