Forsiden   For bedrifter   Om oss   Partnere   Kontakt oss   Samarbeidspartnere   Support   Kart
Vis websidene på norsk Show the webpages in English
 For bedrifter
     Norskopplæring til ansatte
     Attføringsbedrifter
     Referanser
fjajf


 


  
    Bo i Norge

 

 

 


Internettbasert norskopplæring for ansatte?

Migranorsk kan hjelpe din bedrift med å finne de beste produktene som passer bedriftens behov. Vi har en stor portefølje med flere kurs rettet mot norskopplæring og kan tilby din bedrift et skreddersydd opplegg.

 

Migranorsk samarbeider med lærer og undervisningsinstitusjoner og kan tilby undervisning i partnerskap med dem.

Rådgivning

Med Migranorsk kan du heve dine ansattes kompetanse.

Bedre norskkunnskaper er nøkkelen til bedre integrering og lyst til å bli i Norge. 

E-læring gjør det mulig å gjennomføre studier med mange individuelle frihetsgrader. En viktig del av Migranorsks rådgivnings rolle er å sikre at våre kunder får løsninger som innfrir de mål og forventninger som er satt til dem, og som gir størst mulig læringsresultat.


Migranorsk leverer frittstående kurs som løsninger der internettbasertopplæring kan kombineres med andre læringsformer slik som bøker og klasseromsundervisning. Vi kan hjelpe deg å bygge opp et målrettet program innen e-læringspedagogikk, basert på erfaring og høy kompetanse.

Vi er opptatt av at bruk av internettbasert norskopplæring skal bidra positivt til din bunnlinje, enten i form av økt omsetning eller reduserte kostnader/risiko.


Ta kontakt om du ønsker rådgivning innen internettbasert norskopplæring.

Oppfølging

I løpet av samarbeidet vil bedrift bli fulgt opp av våre rådgivere. Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger og se at programmet treffer kundens behov. Bedriften kan også bestille rapportering med oversikt over brukeres tidsbruk og progresjon.

Migranorsk har gjennom årene utviklet gode rutiner for kundeoppfølging, enten via telefon, e-post eller personlig oppmøte.

CampusOnline.no

Har du ansatte som trenger godkjent norskopplæring for å sikre seg permanent oppholdstillatelse i Norge?

Da tilbyr vi studiepakker som gir dem anledning til å gjennomføre de obligatoriske 250 timene i norsk. Brukerne blir deltakere i CampusOnline.no og får obligatorisk nettveiledning ved siden av tilgang til programmet. Ved fullført opplæring får deltakerne tilsendt vitnemål med informasjon om gjennomført timetall og nettveiledning.

Deltakerne kan velge mellom to anerkjente nettbaserte læremidler: Migranorsk og Min vei. Arbeidsplanen vil være tilpasset studentens norskkompetanse og mål for språkopplæringen. Arbeidsplanen er individuell og inkluderer både muntlig og skriftlig trening.

Vi tilbyr bedrifter spesielle kurspakker med godkjent norskopplæring på Campusonline.no som inkluderer rapportering og tettere oppfølging. Vi holder din bedrift oppdatert! Du får underveisrapporter med oppdatert informasjon om deltakerens progresjon og resultater.

For mer informasjon ta gjerne kontakt.

Grunnlegende ferdigheter i lesing og skriving

Migranorsk produkter gjør voksne i stand til å kunne bruke og benytte seg av et digitale verktøy som gir dem generell databrukserfaring. Brukere blir både bedre i norsk og databruk. Lese og skrive ferdigheter utvikles gjennom bruk av Migranorsk produkter. Våre kurs kan også brukes av dem som har behov for å heve sine grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite hvordan kursene våre kan hjelpe din bedrift å nå kompetansemålene.

Hvem har inngått avtale med oss

Flere norske og utenlandske bedrifter har brukt Migranorsk for å tilby norskopplæring til sine ansatte. Mange utenlandske arbeidere har begynt å lære seg norsk med Migranorsk før de kommer til Norge og fortsetter med undervisningsopplegget når de er på plass her i landet.  

Flere eksempler har vist oss at internettbasert norskopplæring er et godt alternativ til travle mennesker som ikke har tid til å følge klasseromsundervisning. Lett tilgjengelighet og gode fasiliteter gjør at programmet skaper økende interesse blant bedrifter og undervisningsinstitusjoner.  

Flere bransjer har vært med på laget!  

Tenk norsk. Tenk Migranorsk!

    Tips en vennTips
Klikk her for å se en video hvor Bo i Norge brukes.
Fra voksenopplæringen i Gran og Lunner. 

                     


__________________________________________________________________________
Copyright © Fagbokforlaget. St. Olavsgate 12, 0165 Oslo. Tlf 23 30 24 23
firmapost@migranorsk.no