Forsiden   For bedrifter   Om oss   Partnere   Kontakt oss   Samarbeidspartnere   Support   Kart
Vis websidene på norsk Show the webpages in English
 Forsiden
     Norskkurs på nett
     Alfa
     Start - nybegynner
     Norske Lyder
     Allmenn
     Testkurs
     Arbeidsbøker
     Bestill Allmenn
     Brukerveiledninger
     Arbeidsliv
     Tester
     Kurs for lærere
     SmartBoard filer
     Nyheter
     Brosjyrer
     Stilling ledig
fjajf


 


  
    Bo i Norge

 

 

 


MIGRANORSK ALLMENN

Kursene på nivå A1, A2 og B1 følger  Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere . Migranorsk Allmenn tar opp viktige problemstillinger i norsk samfunnsliv. Samfunnskunnskap er en integrert del av norskopplæringen og dekkes også ved egene temasider. 

Allmenn

Målgruppe
Migranorsk Allmenn er best egnet for deltakere på Spor 2 og 3, nivå A1, A2 og B1. Sterke Spor 1 deltakere kan også prøve seg etter å ha vært gjennom Migranorsk Start. 
  Migranorsk i bruk
Lær norsk på en morsom og engasjerende måte
 
Innholdet i allmenndelen tar utgangspunkt i en rekke dramatiserte videoepisoder med profesjonelle skuespillere. Episodene spiller på humor, kjærlighet, intriger og dramatikk samtidig som de dekker målene i læreplanen. De fleste lærer lettere og bedre gjennom bilder, spesielt når de kommer i en realistisk setting. Språkinnlæring  i en naturlig sammenheng med bruk av dagligtale, er viktige fortrinn i Migranorsk.

Lyd, bilder og oppgaver
Det utstrakt bruk av lyd, bilder og tekst i tillegg til video. Programmet inneholder flere tusen varierte interaktive øvingsoppgaver med umiddelbar svarrespons.

Resultatrapporter

Elevene får tilbakemeldinger om både progresjon og prestasjoner. Migranorsk statusoversikt sørger til enhver tid for at både deltaker og veileder holdes oppdatert om fremdrift og resultater.

Hjelpemidler i programmet
Migranorsk Allmenn inneholder blant annet ordbok, grammatikk e-bok og leksikon. I tillegg er det lenket til en rekke ulik ordbøker.

Samhandlingsrom
Brukerne kan delta i diskusjonsgrupper, videokonferanser og disponere voice-mail. Disse samarbeidsformene gjør det mulig å gjennomføre språkopplæringen som fjernundervising, gjerne før ankomst til Norge eller hvis man ikke har mulighet til å møte frem på en opplæringsinstitusjon. 

Funksjonalitet

Deltakerne kan:
• lese inn tekst, høre egen uttale og sende lydopptak til veileder
• sende melding og e-post 
• skrive Skriv selv-oppgaver som rettes på nettet
• notere og kommentere på gule lapper  
• få frem resultater som søylediagrammer  
• samarbeide i virtuelle grupperom, chatte og kommunisere med andre deltakere og veiledere via webkamera
• diskutere med andre deltakerne via diskusjonsforum

Veileder kan i administrasjonssystemet:
• hente fram resultater og tidsbruk på klasse- og deltakernivå, kategorisert etter ulike pedagogiske ferdigheter
• rette oppgaver
• sende meldinger, e-post og kommentere innleste lydfiler

PC-bruk og lærerstøtte 
Migranorsk Allmenn er lagt opp som internettbasert opplæring i kombinasjon med klasseromsundervisning og tett læreroppfølging.

Hvor som helst og når som helst
Ved å tilby deler av undervisningen på internett, kan deltakeren ta i bruk andre læringsarenaer enn det som er vanlig i voksenopplæringen for fremmedspråklige;  på arbeidsplassen, i hjemmet, på biblioteket eller andre steder der internett er tilgjengelig.

    Tips en vennTips
Klikk her for å se en video hvor Bo i Norge brukes.
Fra voksenopplæringen i Gran og Lunner. 

                     


__________________________________________________________________________
Copyright © Fagbokforlaget. St. Olavsgate 12, 0165 Oslo. Tlf 23 30 24 23
firmapost@migranorsk.no