Forsiden   For bedrifter   Om oss   Partnere   Kontakt oss   Samarbeidspartnere   Support   Kart
Vis websidene på norsk Show the webpages in English
 Forsiden
     Norskkurs på nett
     Alfa
     Start - nybegynner
     Norske Lyder
     Allmenn
     Arbeidsliv
     Tekniske krav
     Bestill Arbeidsliv
     Tester
     Kurs for lærere
     SmartBoard filer
     Nyheter
     Brosjyrer
     Stilling ledig
fjajf


 


  
    Bo i Norge

 

 

 


Arbeidsnorskkurs

Kursene gir bransjespesifikk språkopplæring og kulturforståelse. Kursene kan brukes alene eller sammen med Migranorsk Allmenn. Å forstå bransjekoder, begreper og kultur er en viktig forutsetning for sikre og trygge arbeidsrutiner, og for å kunne delta i det sosiale og faglige fellesskapet på jobben. Arbeidslivstilpassede språkkurs utvikles i samarbeid med næringslivet.

Arbeidslivets ABC
Kurset inneholder nyttig informasjon for nyansatte og for dem som er på vei inn i arbeidslivet. Mange sentrale temaer behandles gjennom video, tekst, bilder, interaktive oppgaver og ikke minst tester. Det er også lagt inn skriv selv-oppgaver. Kurset legger vekt på å få frem hvordan vi kommuniserer i arbeidslivet, hva vi mener med høflighet, ærlighet, viktigheten av å spørre og si fra, å ta initiativ osv. Arbeidsmiljøloven, HMS, diskriminering, feriebestemmelser, arbeidsgiver, arbeidstaker, fagforeninger osv. tas opp. Sentrale begreper forklares og gjentas i oppgaver. Kursbeskrivelse her

Arbeid med barn
Modulen/kurset tar for seg hva som skjer i barnehagen, barnets utvikling, personalet, samarbeid hjem/barnehage, ulike typer barnehager og  lovverket. Egnet for foreldre som ønsker å vite mer om norske barnehager og de som ønsker å jobbe i barnehage. Kursbeskrivelse her

 

På vei til helsefagarbeider
Kurset beskriver hvor en helsefagarbeider kan jobbe og hvem de jobber sammen med. Kommunikasjon, helse og livsstil, kosthold, trening og viktigs sykdommer gjennomgås. I tillegg diskuteres verdier og menneskesyn og samarbeidsformer. Det gis relevant informasjon om arbeidslivet generelt og helse- og sosialtjenesten spesielt. Kursbeskrivelse her

 

Salg og service
Hva er en kunde, en selger, behov, kvalitet, god og dårlig service? Egnet for dem som ønsker å arbeide i butikk eller andre steder der kommunikasjon er viktig. Kursbeskrivelse her

 

 

 

Kantine
Matvarer, kjøkkenredskaper, tekniske redskaper, hygiene osv. tas opp gjennom lyd, bilder og oppgaver. Egnet for dem som skal jobbe i kantine og for dem som ønsker å lære navn på frukt, grønt og ting og tang på kjøkkenet. Kursbeskrivelse her

 

Norsk for saksbehandling i offentlig sektor
Kurset tar opp temaer som kontantstøtte, barnetrygd, lover og offentlig språk. Vi møter både ansatte og kunder og kan studere hvordan de agerer i ulike situasjoner. Kursbeskrivelse her

 

HMS

I dette kurset gjennomgås norske ord om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Brukeren møter to arbeidsplasser: bygg og renhold.  Deltakerne får vite litt om arbeidsmiljø og hvordan de kan bidra til å øke sikkerhetten for seg selv og kolleger.  Kurset er oversatt til polsk og englesk. Kursbeskrivelse her

 

HMS - Bygg og anlegg

Kurset gir innsikt i HMS på norske  byggeplasser slik at skader på personer, utstyr og ytre miljø unngås. Kurset tar også opp spesielle sider ved den norske arbeidskulturen, opplæringskrav og ulike roller på arbeidsplassen.

 

Hvert tema avsluttes med en liten test.
målgruppen er arbeidsinnvandrere i bygg- og anleggsbransjen som både trenger norskkunnskaper og innføring i HMS.

 

Kurset vil også være godt egnet for ungdom i videregående skole som skal introduseres for arbeid i bransjen.Etter kurset vil deltakerne i tillegg til å forstå viktigheten av HMS, også kunne de mest sentral HMS-begrepene på norsk. De vil kunne forstå enkle tekster knyttet til HMS, kunne forstå bruksanvisninger og vanlige skilt og oppslag. Kursbeskrivelse her


Ta kontakt for mer informasjon om de ulike kursene.

    Tips en vennTips
Klikk her for å se en video hvor Bo i Norge brukes.
Fra voksenopplæringen i Gran og Lunner. 

                     


__________________________________________________________________________
Copyright © Fagbokforlaget. St. Olavsgate 12, 0165 Oslo. Tlf 23 30 24 23
firmapost@migranorsk.no